Kosmētiķis

Kosmētiķis - reglamentēta profesija, ārstniecības persona, skaistuma terapijas speciālists, kas nokārtojis sertifikācijas eksāmenu un ieguvis tiesības patstāvīgi sniegt kosmētiskos pakalpojumus individuāli kā pašnodarbināta persona vai komersants, vai arī kā darba devējs vai darba ņēmējs skaistumkopšanas nozares komercstruktūrās. 


Kosmētiķis veic sejas ādas un ķermeņa kopšanas procedūras, ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām.