Sertifikācijas komisija

Rita Baumane
kosmētiķe, SIA „VC 4“  „Wellslim “ centrs (komisijas priekšsēdētāja), 

Terēze Beļkova
kosmētiķe,  SIA „GMT Beauty Trade“ Valdes locekle,  

Anita Knese
kosmētiķe, pašnodarbinātā persona,

Jeļena Laizāne
kosmētiķe, SIA "Ellena -L" direktore,

Dzidra Strode
kosmētiķe, LKKA atbildīgās sekretāres palīgs (komisijas sekretāre), 

Nellija Janaus
LKKA Prezidente, LĀPPOS deliģēts pārstāvis