Sertifikācijas pakalpojuma cenrādis

Pielikums  Ministru kabineta 
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.672 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)* Cena ar PVN (euro)
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana aptaujas anketa 14,23 0,00 14,23
2. Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana sertifikācijas eksāmens 14,23 0,00 14,23
3. Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana sertifikācijas eksāmens 21,34 0,00 21,34
4. Resertifikācija resertifikācijas lapa 24,19 0,00 24,19
5. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana sertifikāts/ dublikāts 9,96 0,00 9,96
  • Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  •  Veselības ministre Ingrīda Circene
  •  Sertifikācijas nodeva kopā: EUR 59,76 (1p.= 14,23 + 2p.=14,23 + 3p.=21,34 + 5p.=9,96)
  •  Resertifikācijas nodeva kopā: EUR 48,38  (1p= 14,23+ 4p.=24,19 + 5p.=9,96)